Kierownik ZPSS

prof. dr hab. inż.  Marek Pawełczyk p. 305 tel. (32) 237 10 50
tel. (32) 237 23 98
więcej »

 

Pracownicy naukowi ZPSS

prof. dr hab. inż.  Jarosław Figwer p. 324 tel. (32) 237 10 46 więcej »
prof. dr hab. inż.  Jerzy Klamka p. 205 tel. (32) 237 21 32 więcej »
dr hab. inż.  Jerzy Kasprzyk, prof. Pol. Śl. p. 307 tel. (32) 237 10 46 więcej »
dr hab. inż.  Dariusz Bismor p. 306 tel. (32) 237 10 46 więcej »
dr inż.  Dariusz Buchczik p. 111 tel. (32) 237 21 33 więcej »
dr inż.  Sebastian Budzan p. 109 tel. (32) 237 15 47 więcej »
dr inż.  Krzysztof Czyż p. 214 tel. (32) 237 14 62 więcej »
dr inż.  Tomasz Grychowski p. 112 tel. (32) 237 21 33 więcej »
dr inż.  Teresa Główka p. 217a tel. (32) 237 25 07 więcej »
dr inż.  Janusz Hajda p. 203 tel. (32) 237 27 67 więcej »
dr inż.  Witold Ilewicz p. 111 tel. (32) 237 21 33 więcej »
dr inż.  Ryszard Jakuszewski p. 120 tel. (32) 237 14 62 więcej »
dr inż.  Andrzej Kozyra p. 105 tel. (32) 237 23 76 więcej »
dr inż.  Piotr Krauze p. 114 tel. (32) 237 19 04 więcej »
dr inż.  Jacek Loska p. 217 tel. (32) 237 25 07 więcej »
dr inż.  Krzysztof Mazur p. 204 tel. (32) 237 27 67 więcej »
dr inż.  Małgorzata I. Michalczyk p. 214 tel. (32) 237 14 62 więcej »
dr inż.  Jerzy Mościński p. 329 tel. (32) 237 10 84 więcej »
dr inż.  Szymon Ogonowski p. 206 tel. (32) 237 27 67 więcej »
dr inż.  Zbigniew Ogonowski p. 329 tel. (32) 237 10 84 więcej »
dr inż.  Krzysztof Plaza p. 210 tel. (32) 237 25 18 więcej »
dr inż.  Alicja Wiora p. 115 tel. (32) 237 19 04 więcej »
dr inż.  Józef Wiora p. 113 tel. (32) 237 19 04 więcej »
dr inż.  Stanisław Wrona p. 104 tel. (32) 237 23 76 więcej »
dr inż.  Janusz Wyrwał p. 218 tel. (32) 237 25 07 więcej »
dr inż.  Roman Wyżgolik p. 108 tel. (32) 237 15 47 więcej »

 

Doktoranci

mgr inż.  Karol Jabłoński p. 106 tel. (32) 237 23 76 więcej »
mgr inż.  Oliwia Krauze p. 106 tel. (32) 237 23 76 więcej »
mgr inż.  Sebastian Kurczyk p. 104 tel. (32) 237 23 76 więcej »
mgr inż.  Leszek Nowak p. 114 tel. (32) 237 19 04 więcej »
mgr inż.  Jarosław Rzepecki p. 107 tel. (32) 237 15 47 więcej »
mgr inż.  Jan Wegehaupt p. 210 tel. (32) 237 25 18 więcej »

 

Pracownicy techniczni

mgr  Hanna Nowak p. 304 tel. (32) 237 23 98
tel. (32) 237 10 50
więcej »
mgr inż.  Łukasz Rataj p. 326 tel. (32) 237 19 18 więcej »
  Lech Jaskólski p. 207 tel. (32) 237 10 58 więcej »
  Piotr Kotowicz p. 216 tel. (32) 237 10 58 więcej »