Jak wspominaliśmy we wcześniejszych aktualnościach, prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka z Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów jako jedna z sześciu osób wyróżnionych w tym roku za wybitny życiowy dorobek naukowy i artystyczny. Pan Profesor został nagrodzony w dziedzinie nauk ścisłych. Ogółem we wszystkich kategoriach (łącznie z pracami doktorskimi i habilitacyjnymi oraz osiągnięciami naukowo-technicznymi) nominowano w tym roku prawie stu laureatów - naukowców i artystów. Wczoraj, 26 października 2017, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste wręczenie tegorocznych nagród. Polecamy Państwa uwadze materiały z tego wydarzenia:

Jeszcze raz składamy Panu Profesorowi Klamce serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za jego osiągnięcia naukowe!

Prof. Klamka - Nagroda Premiera 2017

Źródło fotografii: strona internetowa Prezesa Rady Ministrów

Osoby zainteresowane automatyką budynkową zapraszamy na referat "Rozwiązania Schneider Electric w automatyce budynkowej BMS", który wygłosi Pan Marek Olszewski z firmy Schneider Electric, będącej liderem w dziedzinie systemów sterowania BMS. Prezentacja odbędzie się w ramach seminarium Zakładu PSS w najbliższą środę (25.10.2017) o godz. 8:30 w sali 327.

Plan prezentacji:

 1. Przedstawienie firmy Schneider Electric i Pionu Ekobudynków.
 2. Dylemat energetyczny jako główny czynnik w rozwoju BMS.
 3. Kto może być beneficjentem systemów BMS? Spojrzenie nie tylko techniczne.
 4. Zasadnicze funkcje nowoczesnego BMS.
 5. EcoStruxure Building Operation - architektura i główne elementy (hardware i software).
 6. Przykładowe grafiki.
 7. Power Module w rozwiązaniu EcoStruxure Building Operation.
 8. Protokoły otwarte w automatyce budynkowej - "wojna standardów".
 9. Zalety integracji w systemach BMS.
 10. Jak uzbroić centralę wentylacyjną w automatykę? (Przykład konfiguracji i doboru punktów dla klasycznej centrali wentylacyjnej.)
 11. Wdrożenie systemu BMS na przykładzie budynku.

Jako dodatkową ilustrację polecamy Państwa uwadze ciekawe filmy z realizacji projektów BMS przez firmę Schneider Electric:

Warto wspomnieć, że Hala Podium Gliwice również jest zautomatyzowana w oparciu o sprzęt Schneider Electric.

Najbliższe cztery tygodnie Panowie doktorzy Szymon Ogonowski i Stanisław Wrona spędzą na stażu naukowym na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju (Shanghai Jiao Tong University) w School of Mechanical Engineering. Opiekunem naukowym obydwu staży będzie Profesor Zhushi Rao ze State Key Laboratory of Mechanical System and Vibration.

Naszym Kolegom życzymy owocnej współpracy z chińskimi naukowcami, trwającej także poza okresem stażu, oraz niezapomnianych nowych doświadczeń - zawodowych i kulturowych.

Zaciekawionych zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu: en.sjtu.edu.cn oraz State Key Lab: msv.sjtu.edu.cn/English/Default.aspx.

Shanghai Jiao Tong Univ. - logo

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w kategorii działalności naukowej, naukowo-technicznej lub artystycznej. W uzasadnieniu (link) można przeczytać:

"Prof. dr hab. inż. Jerzy KLAMKA jest autorytetem w skali światowej w zakresie: sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, teorii nieskończenie-wymiarowych układów dynamicznych; teorii sterowania optymalnego oraz układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych. Jest twórcą: kryteriów badania sterowalności dla układów dynamicznych z opóźnieniami, warunków sterowalności dla układów dynamicznych o parametrach rozłożonych. Rozwinął teorię układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych oraz podał rozwiązanie zagadnienia sterowania minimalno-energetycznego dla różnych klas układów dynamicznych. Monografia „Controllability of Dynamical Systems” stanowi jedną z podstawowych światowych pozycji w obszarze sterowalności układów dynamicznych. W ostatnim okresie Profesor wniósł istotny wkład w wykorzystanie metod mechaniki kwantowej w informatyce."

Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!

W sobotę 27.05.2017, czyli jak co roku - w sąsiedztwie rocznicy powstania Politechniki Śląskiej, miała miejsce uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych naszej uczelni. Dyplomy i gratulacje odebrali także dr hab. inż. Dariusz Bismor oraz dr inż. Stanisław Wrona z naszego Zakładu. Korzystając z okazji, jeszcze raz składamy obu Panom wyrazy uznania za wykonaną pracę i osiągnięcia!

Podczas uroczystości, która jest dorocznym świętem uczelni, odbyło się także nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej Panu prof. Antoniemu Niederlińskiemu. Gratulujemy pięknego wyróżnienia!

Zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami na temat sobotniej ceremonii zapraszamy do przeczytania aktualności uczelnianych.

promocje doktorskie i habilitacyjne 27.05.2017