Banner Noise Barriers

Szanowni Państwo,

MDPI, wydawca czasopisma Open Access "Applied Sciences" (impact factor 2.217) zaprasza do publikowania w wydaniu specjalnym "Noise Barriers" poświęconym redukcji hałasu szkodliwego dla ludzi. Jednym z redaktorów wydania specjalnego jest prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, w imieniu którego serdecznie zachęcamy Państwa do przygotowania publikacji. Termin przyjmowania manuskryptów to 30 kwietnia 2020. Szczegółowe informacje załączamy w niniejszym zaproszeniu od redaktorów.

Jak wspominaliśmy we wcześniejszych aktualnościach, prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka z Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów jako jedna z sześciu osób wyróżnionych w tym roku za wybitny życiowy dorobek naukowy i artystyczny. Pan Profesor został nagrodzony w dziedzinie nauk ścisłych. Ogółem we wszystkich kategoriach (łącznie z pracami doktorskimi i habilitacyjnymi oraz osiągnięciami naukowo-technicznymi) nominowano w tym roku prawie stu laureatów - naukowców i artystów. Wczoraj, 26 października 2017, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste wręczenie tegorocznych nagród. Polecamy Państwa uwadze materiały z tego wydarzenia:

Jeszcze raz składamy Panu Profesorowi Klamce serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za jego osiągnięcia naukowe!

Prof. Klamka - Nagroda Premiera 2017

Źródło fotografii: strona internetowa Prezesa Rady Ministrów

Osoby zainteresowane automatyką budynkową zapraszamy na referat "Rozwiązania Schneider Electric w automatyce budynkowej BMS", który wygłosi Pan Marek Olszewski z firmy Schneider Electric, będącej liderem w dziedzinie systemów sterowania BMS. Prezentacja odbędzie się w ramach seminarium Zakładu PSS w najbliższą środę (25.10.2017) o godz. 8:30 w sali 327.

Plan prezentacji:

 1. Przedstawienie firmy Schneider Electric i Pionu Ekobudynków.
 2. Dylemat energetyczny jako główny czynnik w rozwoju BMS.
 3. Kto może być beneficjentem systemów BMS? Spojrzenie nie tylko techniczne.
 4. Zasadnicze funkcje nowoczesnego BMS.
 5. EcoStruxure Building Operation - architektura i główne elementy (hardware i software).
 6. Przykładowe grafiki.
 7. Power Module w rozwiązaniu EcoStruxure Building Operation.
 8. Protokoły otwarte w automatyce budynkowej - "wojna standardów".
 9. Zalety integracji w systemach BMS.
 10. Jak uzbroić centralę wentylacyjną w automatykę? (Przykład konfiguracji i doboru punktów dla klasycznej centrali wentylacyjnej.)
 11. Wdrożenie systemu BMS na przykładzie budynku.

Jako dodatkową ilustrację polecamy Państwa uwadze ciekawe filmy z realizacji projektów BMS przez firmę Schneider Electric:

Warto wspomnieć, że Hala Podium Gliwice również jest zautomatyzowana w oparciu o sprzęt Schneider Electric.

Najbliższe cztery tygodnie Panowie doktorzy Szymon Ogonowski i Stanisław Wrona spędzą na stażu naukowym na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju (Shanghai Jiao Tong University) w School of Mechanical Engineering. Opiekunem naukowym obydwu staży będzie Profesor Zhushi Rao ze State Key Laboratory of Mechanical System and Vibration.

Naszym Kolegom życzymy owocnej współpracy z chińskimi naukowcami, trwającej także poza okresem stażu, oraz niezapomnianych nowych doświadczeń - zawodowych i kulturowych.

Zaciekawionych zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu: en.sjtu.edu.cn oraz State Key Lab: msv.sjtu.edu.cn/English/Default.aspx.

Shanghai Jiao Tong Univ. - logo

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w kategorii działalności naukowej, naukowo-technicznej lub artystycznej. W uzasadnieniu (link) można przeczytać:

"Prof. dr hab. inż. Jerzy KLAMKA jest autorytetem w skali światowej w zakresie: sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, teorii nieskończenie-wymiarowych układów dynamicznych; teorii sterowania optymalnego oraz układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych. Jest twórcą: kryteriów badania sterowalności dla układów dynamicznych z opóźnieniami, warunków sterowalności dla układów dynamicznych o parametrach rozłożonych. Rozwinął teorię układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych oraz podał rozwiązanie zagadnienia sterowania minimalno-energetycznego dla różnych klas układów dynamicznych. Monografia „Controllability of Dynamical Systems” stanowi jedną z podstawowych światowych pozycji w obszarze sterowalności układów dynamicznych. W ostatnim okresie Profesor wniósł istotny wkład w wykorzystanie metod mechaniki kwantowej w informatyce."

Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!