IMG_2849
IMG_2852
IMG_2854
IMG_2939
IMG_3036
IMG_3646
IMG_6873
IMG_6884
IMG_6890
IMG_6891
IMG_6898
IMG_6909
IMG_6915
lab_1
WP_20131217_010
zbliz (1)
zbliz (13)
zbliz (15)
zbliz (16)
zbliz (35)
zbliz (39)
tmic
Quad
mbc
Previous Next Play Pause

 

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

profesor zwyczajny

 

Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Vice-President for Professional Relations, International Institute of Acoustics and Vibration
Managing Editor, International Journal of Acoustics and Vibration

Gabinet: 305
Tel.: (32) 237 10 50
Tel.: (32) 237 23 98
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz rozkład zajęć

Marek Pawełczyk

 

Biografia
 • Magister inżynier: 13 czerwca 1995 roku, kierunek Elektronika i telekomunikacja, specjalność Komputerowe systemy sterowania. Praca magisterska: Aktywny ochronnik słuchu. Praca została wyróżniona.
 • Doktor inżynier: 2 marca 1999 roku. Praca doktorska: Active Noise Control for Small Acoustic Plants. Praca została wyróżniona (otwarcie przewodu doktorskiego: 12 listopada 1996 roku).
 • Doktor habilitowany: 29 listopada 2005 roku (zatwierdzenie stopnia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów dnia 19 maja 2006 roku). Rozprawa habilitacyjna: Feedback Control of Acoustic Noise at Desired Locations.
 • Profesor nauk technicznych: 28 lipca 2014 roku.

 • Zatrudnienie w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej:
  • asystent: 1 września 1995 roku (w Zakładzie Automatyzacji Procesów Przemysłowych, następnie Zakład Komputerowych Systemów Sterowania, obecnie Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania).
  • adiunkt: 15 marca 1999 roku.
  • profesor nadzwyczajny: 1 kwietnia 2008 roku.
  • profesor zwyczajny: 1 października 2015 roku.
 
Badania

Zainteresowania naukowe:

 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
 • sterowanie optymalne i adaptacyjne,
 • identyfikacja procesów,
 • aktywna redukcja hałasu, aktywna i półaktywna redukcja drgań mechanicznych, pasywne tłumienie hałasu i drgań, sterowanie dźwiękiem i drganiami,
 • systemy SCADA,
 • przetwarzanie sygnałów ultradźwiękowych

Publikacje:

 • Około 170 publikacji, w tym 3 monografie autorskie, rozdziały w książkach, publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej, innych czasopismach, w materiałach konferencji międzynarodowych i krajowych.

Patenty:

 • 5 zgłoszeń patentowych.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Dydaktyka
 • Promotor w zakończonym przewodzie doktorskim (K. Plaza), obrona w czerwcu 2008.
 • Promotor w zakończonym przewodzie doktorskim (M. Latos), obrona w listopadzie 2011.
 • Promotor w zakończonym przewodzie doktorskim (K. Mazur), obrona w lutym 2014.
 • Promotor w otwartym przewodzie doktorskim (S. Wrona).
 • Promotor w otwartym przewodzie doktorskim (S. Kurczyk).
 • Opiekun naukowy 5 doktorantów (W. Wierzchowski, K. Szumski, M. Kurzydło, O. Krauze, K. Jabłoński).
 • Promotor ponad 30 prac dyplomowych magisterskich.
 • Współautor podręcznika akademickiego, dwóch skryptów, 5 podręczników użytkownika, wielu instrukcji laboratoryjnych.
 • Autor i wykładowca przedmiotów: „Podstawy techniki cyfrowej”, „Technika cyfrowa”, „Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów”, „Przetwarzanie sygnałów w bioakustyce”, „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów akustycznych”, „Applied Digital Signal Processing (w j. ang.)”, dla studentów I i II stopnia studiów.
 • Autor i wykładowca przedmiotów: „Wybrane problemy cyfrowego przetwarzania sygnałów”, „Sterowanie minimalnowariancyjne”, „Metody i systemy przetwarzania informacji”, „Wybrane zagadnienia akustyki technicznej” dla studentów studiów doktoranckich.
 • Autor koncepcji wdrażania nauczania zorientowanego problemowo, nauczania zorientowanego problemowo oraz metody interaktywnej na Politechnice Śląskiej oraz pilotażowego wdrażania tych metod na Wydziale AEI, 2011-.
 • Autor metody nauczania zorientowanego projektowo oraz nauczania interaktywnego wdrożonych na kierunku Automatyka i robotyka na Wydziale AEI Pol. Śl.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Współpraca z przemysłem
 • Współpraca z firmami: General Electric, Intellution, Daniel Automation, Plum, AB Micro, AME Plus, KGHM, Cuprum, Eltraf, Igloo...
 • Liczne projekty współfinansowane lub w pełni finansowane przez przemysł.
 • Liczne wdrożenia.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Działalność organizacyjna

W ramach Politechniki Śląskiej (podano najważniejsze):

 • Z-ca Dyrektora Instytutu Automatyki, 2006-.
 • Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, 2008-.
 • Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale AEI, 2013-.
 • Członek Zespołu ds. Dydaktyki na Wydziale AEI, 2006-
 • Członek Zespołu ds. Akredytacji kierunku AiR na Wydziale AEI, 2006.
 • Opiekun studiów doktoranckich w dyscyplinie AiR, 2006-,
 • Współautor programów kształcenia na kierunek AiR oraz makrokierunek, stopień I, II, III, 2007-.
 • Przewodniczący zespołu opracowującego dokumentację związaną z wdrażaniem systemu KRK dla kierunków AiR, Makrokierunek (Automatyka), Biotechnologia, 2012.
 • Członek Komisji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale AEI, 2007-.
 • Koordynator 3 projektów POKL współfinansowanych ze środków UE (ponad 4 mln euro).
 • Autor koncepcji wdrażania nauczania zorientowanego problemowo, nauczania zorientowanego problemowo oraz metody interaktywnej na Politechnice Śląskiej oraz pilotażowego wdrażania tych metod na Wydziale AEI, 2011-.

W organizacjach międzynarodowych:

 • Wiceprezydent International Institute of Acoustics and Vibration, funkcja z wyboru, 2007-2011.
 • Prezydent International Institute of Acoustics and Vibration (towarzystswo naukowe działające w ok. 60 krajach), funkcja z wyboru, 2012-2014.
 • Immediate Past President oraz Chair of the Nominations and Elections Committee w International Institute of Acoustics and Vibration, funkcja będąca konsekwencją wyboru na Prezydenta na poprzednią kadencję, 2014-2016.
 • Wiceprezydent International Institute of Acoustics and Vibration, funkcja z wyboru, 2016-.
 • Redaktor Zarządzający International Journal of Acoustics and Vibration (lista filadelfijska), funkcja z wyboru przez Kolegium Redakcyjne, 2008-.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Prezydenta RP:

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, 3 września 2013 r.

 Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Ministra:

 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszych studentów, przyznane trzykrotnie, w 1992, 1993, 1994.
 • Nagroda Indywidualna I-stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego, za osiągnięcia naukowe, 2000.
 • Nagroda Zespołowa I-stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego, za osiągnięcia naukowe, wraz z Jerzym Klamką i Ryszardem Jakuszewskim, 2003.

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez krajowe instytucje i organizacje:

 • Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, 1997.
 • Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, za pracę habilitacyjną i osiągnięcia naukowe, 2006.

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez zagraniczne instytucje i organizacje:

 • Stypendium naukowe British Council Fellowship, 1997.
 • Nagroda Firmy FIAT za Najlepszą Pracę Doktorską, 1999.
 • Nagroda Naukowa Firmy SIEMENS za Najlepszą Pracę Habilitacyjną, 2008.

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Politechnikę Śląską:

 • Wyróżnienie pracy magisterskiej na temat "Aktywny ochronnik słuchu", przyznane przez Rektora Politechniki Śląskiej, 1995.
 • Medal „Omnium Studiosorum Optimo” dla Najlepszego Absolwenta Politechniki Śląskiej, 1995.
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej "Active Noise Control for Small Acoustic Plants", przyznane przez Radę Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 1999.
 • 1-sze miejsce w konkursie na Rektorski Grant Habilitacyjny, 2005.
 • Dziesięć Nagród I-ego stopnia Rektora Politechniki Śląskiej, 2002, 2003, 2004, 2007, 2010 (dwukrotnie), 2011, 2012, 2013, 2014.

Inne:

 • Honorowy Ambasador Kongresów Polskich, 2010.
 • Członek Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich, 2012-2015.
 • Przewodniczący Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich, 2016-2020.
 
Prace badawcze
 • Udział w ok. 70 projektach badawczych, w tym projektach MNiSW, NCBiR, NCN, zleconych z przemysłu.
 • Kierowanie wieloma projektami, w tym MNiSW, NCBiR, NCN, zleconymi z przemysłu.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Recenzent
 • Wykonanie około 570 recenzji, w tym recenzje habilitacji, doktoratów (również w Australii, Indiach, Szwecji), grantów MNiSW, NCN, NCBiR, artykułów do czasopism i materiałów konferencyjnych.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Prowadzenie sesji naukowych
 • Prowadzenie około 50 sesji naukowych, w większości na kongresach i konferencjach międzynarodowych.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Gremia naukowe

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA), 1996-,
 • European Acoustics Association (EAA), 1997-,
 • International Insitute of Acoustics and Vibration (IIAV), 1998- (Wiceprezydent w 2007-2011, Prezydent-Elekt w 2010-2012, Prezydent w 2012-2014, Immediate Past President w 2014-2016),
 • International Society for Advanced Research (Internationalsar), członek honorowy, 2007-.
 • Polskie Towarzystwo Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR), 2008-.
 • Komitet TC 1.2 “Adaptive and Learning Systems” w International Federation of Automatic Control - IFAC, 2008-2014.
 • Komitet TC
 • Komitet TC 2.1 “Control Design” w International Federation of Automatic Control - IFAC, 2015-.
 • Komitet TC 4.2 “Mechatronic Systems” w International Federation of Automatic Control - IFAC, 2015-.
 • Komitet Automatyki i Robotyki PAN, 2011-.
 • Komitet Akustyki PAN, 2011-.

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism:

 • “International Journal of Acoustics and Vibration”, 2004-, Redaktor Zarządający, 2008-
 • “Advances in Acoustics and Vibration”, Redaktor Naukowy, 2007-
 • “International Sound and Vibration Digest”, Członek Kolegium Redakcyjnego, 2011-
 • “International Journal of Control Systems, Robotics and Industrial Automation”, Członek Kolegium Redakcyjnego, 2011-.
 • “International Journal of Computer Applications in Technology”, Członek Kolegium Redakcyjnego, 2011-.

Członkostwo w zespołach:

 • Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Adjusting working conditions in Poland to European Union standards”, 2008.
 • Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Stypendiów dla Wybitnych Młodych Naukowców, 2011-2013.
 • Członek Rady Wydziału AEI Politechniki Śląskiej, 2002-2005, 2006-.
 • Członek Komisji ds. zatrudniania na stanowisku adiunkta, 2006-2010.
 • Członek wielu Komisji doktorskich i habilitacyjnych na Wydziale AEI.

Członkostwo w komitetach naukowych ponad 40 konferencji.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Współpraca międzynarodowa

Kursy, szkolenia, wykłady:

 • Technische Universität Ilmenau, Germany, 25.06-22.07.1995;
 • The University of Birmingham, U.K., 14.04-14.05.1996;
 • Denmark Technical University, Lyngby, Denmark, 1.08-25.08.1997;
 • Southampton University, Southampton, U.K., 1.09-15.12.1997;
 • Aalborg University, Aalborg, Denmark, 21.04-22.04.2009.
 • VIA University College, Horsens, Denmark, 01.03-03.03. 2010.
 • Southern Denmark University, Odense, Denmark, 26.04-29.04.2010.
 • Blekinge Technical University, Karlskrona, Sweden, 18-20.10.2011.

Organizowanie kongresów ogólnoświatowych za granicą:

 • Egipt,
 • Brazylia,
 • Litwa,
 • Tajlandia,
 • Chiny,
 • Włochy,
 • Grecja,
 • Australia.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

Marek Pawełczyk - szczegóły na temat działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej